Bàn về xây dựng Niềm Tin trong công ty

Ngày đăng: 22/11/2015 - Lượt xem: 2751

Bàn về việc xây dựng sự tin cậy trong công ty Hồng Lâm
Trái tim quan trọng hơn bộ não, người ta bị bại não vẫn sống, nhưng họ đã chết khi con tim ngừng đập. Khi mất niềm tin như con tim ngừng đập. Do đó niềm tin là sự sống còn đối với một tổ chức một công ty. Xã hội có niềm tin thì đi lên, mất niềm tin đi xuống. Chứng khoán có niềm tin đi lên, mất niềm tin đi xuống – giảm giá, mặc dù giá trị của nó không suy giảm. Nhưng việc mất niềm tin dẫn đến giảm năng suất do đó sẽ làm giảm giá trị của công ty.
Sự tin cậy là chất keo gắn kết cuộc sống, nó gắn kết tổ chức và các mối quan hệ.
Niềm tin bền vững vào mối quan hệ là thứ không thể giả mạo và nó hiếm khi có được chỉ nhờ một lần duy nhất cố gắng. Khi khách hàng tin mình họ cho ta công trình làm. Khi đối tác tin mình họ cấp hàng cho mình trả chậm, mình khó khăn họ cho mình vay không cần thế chấp. Ngân hàng vì tin công ty, nên mới đứng ra bảo lãnh cho công ty làm ăn, ký hợp đồng.
Đối với nhân viên được tin cậy là phần thưởng lớn hơn được yêu thương. Khi nhân viên được tin cậy họ sẽ làm hết mình để chứng tỏ năng lực, chứng tỏ xếp không tin nhầm người.
Trong dùng người, đầu tiên dùng người thì phải tin, tin mới dùng, không tin tuyệt đối không dùng và bỏ ngay. Không được vừa dùng vừa đề phòng. Không được đặt ra quá nhiều tầng nấc quản lý lẫn nhau như bài học “con kiến” làm giảm năng suất và nghi kỵ lẫn nhau.
Để xây dựng niềm tin cần:
Sự hiểu biết lẫn nhau, hiểu người trước, chân thật cởi mở.
Cần chính trực, liêm chính: Lời nói dối làm vấn đề của hiện tại trở thành vấn nạn của tương lai, lời nói thật biến vấn đề của hiện tại thành việc đã được giải quyết trong quá khứ.
Giữ lời hứa, không chỉ trích phê bình người vắng mặt, biết nhận lỗi lầm nếu mình sai.
Biết tha thứ cho lỗi lầm người khác: Tức giận là loại a xit làm hại chiếc bình đựng nó hơn bất cứ cái nào khác mà nó đổ vào. Làm lãnh đạo phải biết tha thứ cho cấp dưới, đoái công chuộc lỗi. Khi nhân viên phạm lỗi, gọi riêng ra nhắc nhở nhẹ nhàng rút kinh nghiệm với phương châm không sợ thất bại, chỉ sợ không học được gì từ thất bại mà thôi.
Tư duy giao kết hai bên cùng thắng – thắng (Win –Win)
Các đội khoán theo mình, mình phải tạo niềm tin với họ, thực hiện đúng các cam kết với họ, tạo điều kiện cho họ có lãi, ta cũng có lãi (Win –Win) thì họ sẽ theo ta mãi. Nhược bằng mình khoán họ giá thấp, họ không có lãi Win –Lost thì trước sau họ tất bỏ mình đi. Mình lại phải tìm đội khác, đào tạo, xây dựng niềm tin với họ, cứ như vậy ta cứ phải đi tìm người mãi. Có nhiều đội khoán không có khả năng tính toán lãi lỗ, họ chỉ biết có việc xông vào làm, thì mình phải tính toán giao khoán sao cho họ có lãi.
Các đội khoán theo mình, cũng có chế độ đào tạo bồi dưỡng để trình độ nghiệp vụ của họ ngày càng được nâng lên, năng suất chất lượng nâng cao, lợi nhuận tăng lên.
Ngược lại các đội khoán cũng cần phải tạo niềm tin với công ty qua việc thực hiện đúng kế hoạch tiến độ, chất lượng.
Ta cũng cần xây dựng các đội cơ giới chuyên nghiệp, có chế độ đãi ngộ theo hình thức 3P.
Nhân viên phải tạo niềm tin với lãnh đạo qua sự nhiệt huyết cống hiến. Lãnh đạo phải tin cây nhân viên, trao trọng trách.
Tạo được văn hóa tin cậy lẫn nhau, sẽ tạo ra sự đồng tâm hiệp lực thì việc lớn mấy cũng làm được. Sứ mệnh chúng ta ắt thực hiện được.
                                                                                                                      Mr Tran