Báo Cáo 2014- KH 2015

Ngày đăng: 19/11/2015 - Lượt xem: 2680

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HỒNG LÂM

Về việc: Quản trị Công ty 2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo; Trong nước, theo “Báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2014” tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc; Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm;…Tất cả đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần XDCT Hồng Lâm cũng không nằm ngoài những khó khăn đó. Đối mặt với những thách thức chung, bằng sự quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần XDCT Hồng Lâm đã đạt được kết quả vượt bậc.

- Trong năm 2014 Công ty đã ký được nhiều hợp đồng và triển khai được nhiều dự án quan trọng, tạo năng lực cạnh tranh mọi mặt trong tương lai.

- Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty đã từng bước xây dựng được đội ngũ nhân sự ổn định, đã cải tiến, cắt giảm, tiết kiệm các chi phí không hợp lý, đầu tư được nhiều xe máy, thiết bị  đáp ứng quy mô phát triển ngày một lớn mạnh của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản mà Công ty đã đạt được trong năm 2014 như sau:

- Giá trị hợp đồng đã ký trong năm 2014 hơn vượt 28,5% kế hoạch năm.

- Doanh thu đạt 65% kế hoạch năm. Do các hợp đồng được ký vào cuối quý IV.

- Tổng số cán bộ công nhân viên hưởng lương, phụ cấp Công ty là 150 người.

            Trong đó:

+ Lao động có trình độ tiến sỹ:        1 người.

+ Lao động có trình độ Thạc sỹ: 4 người

+ Lao động đang được đào tạo Thạc sỹ: 4 người.

+ Lao động có trình độ đại học: 16 người

+ Lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp: 12 người.

+ Lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội: 76 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đồng/người/tháng.

- Các tài sản mua sắm mới năm 2014:

+ 06 ô tô tải loại 12 tấn hàng nhập khẩu mới 100%.

+ 03 bộ cần cẩu, xà lan hàng nhập khẩu đã qua sử dụng.

+ 03 bộ búa đóng cọc BTCT hàng nhập khẩu đã qua sử dụng.

+ 01 xe ô tô 8 chổ Fortuner hàng lắp ráp trong nước mới 100%                      

+ 01 Máy đào 1,2m3 hàng nhập khẩu đả qua sử dụng.                                                 

+ 01 xe ô tô 7 chổ Land Cruiser Prado 

+ Mua thêm hệ cừ Lasen và khung chống, sàn đạo đã đủ thi công cống có khẩu độ 12m.

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng Nhà xưởng Khánh An thêm 5.000m2  về phía bờ trái.                                

Tổng giá trị đầu tư tài sản trong năm 2014:         Gần 20 tỷ

- Năm 2014, tuy một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn chung thì những thành quả mà Hồng Lâm đạt được rất đáng ghi nhận. Trong năm qua, Công ty có những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực. Hệ thống quy trình, quy chế nội bộ tiếp tục được hoàn thiện. Các chỉ tiêu đánh giá CBCNV được áp dụng và triển khai thực hiện; hệ thống kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Chưa xây dựng được một bộ máy tổ chức hoàn chỉnh, khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, hơn nữa, sự thay đổi nhân sự thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.

- Chưa khai thác được toàn bộ tiềm năng của công ty cụ thể là các tài sản lớn: Các xe máy thiết bị xà lan, cần cẩu ở các công trường. Nhà xưởng ở cầu Khánh An có lợi thế về vị trí đất đai rất thuận lợi cho việc khai thác kinh doanh mua bán vật tư, vật liệu.

- Giá cả thi trường biến động phức tạp, nhất là các mặt hàng nhiên liệu, vật liệu, cước vận chuyển... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh.

2. Bài học kinh nghiệm:

Trải qua một năm kế hoạch với bao khó khăn thách thức, hiệu qủa sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, xong ban lãnh đạo công ty cũng rút ra được một số bài học là kinh nghiệm quý báu cho năm kế hoạch mới đó là:

Thứ nhất-  Về đoàn kết :

- Xây dựng khối đoàn kết từ trên xuống dưới, đồng sức, đồng lòng vì sự nghiệp chung của công ty.

- Tập trung các nguồn lực tập thể, phát huy sức mạnh nội lực cá nhân để xây dựng công ty thành một khối đoàn kết vững chắc có bản chất riêng thể hiện nét văn hoá đặc trưng của công ty đặc biệt được thể hiện trong lúc khó khăn trên dưới một lòng vượt qua.

->Muốn đạt được điều đó phải thực thi Dân chủ, Minh Bạch  đồng thời làm ăn phải có Hiệu quả. Giữ được 2 yếu tố đầu sẽ tác động đến Hiệu quả. Khi thực thi tốt cả 3, công ty sẽ giữ được niềm tin, đoàn kết, gắn bó và tạo ra sức mạnh từ mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài. Trong những năm qua công ty đang luôn thực hiện tốt cả ba vấn đề trên.

Thứ 2- Về xây dựng thị trường:

- Quan hệ tốt với các khách hàng, chủ đầu tư;

- Ban chỉ huy công trường tập trung đẩy nhanh thi công các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ.

- Bộ phận nghiệm thu thanh toán quan hệ mật thiết với cán bộ gám sát, chủ đầu tư chủ động giải quyết các công việc liên quan, bán sát công trường hổ trợ BCH quản lý chất lượng và thẩm mỹ từng sản phẩm.

- Ban Giám đốc: công tác phân tích và dự báo thị trường phải được chú trọng, đi trước một bước và nhạy cảm với xu hướng vĩ mô, nắm bắt cơ hội đầu tư theo nguyên tắc : Tập trung, có chọn lọc.

Thứ 3 - Xây dựng nguồn nhân lực :

- Tạo điều kiện bằng các cơ chế quản lý để cá nhân, tập thể  có thể phát huy tối đa nội lực sáng tạo của mình.

- Chú trọng tìm kiếm nhân tài, có chính sách phù hợp để thu hút nhân lực và khuyến khích lao động sáng tạo.

- Xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm tạo sức mạnh tập thể, tạo niềm tin và động viên người lao động không ngừng phấn đấu vươn lên, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Thứ 4:- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực Việt Nam. Tích luỹ nâng cao vốn chủ sở hữu, nâng cao các chỉ số  tài chính ROE, ROA, hệ số thanh toán nhanh....

3. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2015

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế: “Tình hình kinh tế thế giới sẽ có những khởi sắc trong năm 2015, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi. Ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều rủi ro vẫn còn tiềm ẩn đòi hỏi phải có nhiều phương án đối phó, thích ứng linh hoạt với điều kiện chung”. Theo đó, định hướng sản xuất kinh doanh của Hồng Lâm trong năm 2015 được HĐQT và GĐ Công ty thống nhất thông qua:

3.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 đã được HĐQT hoạch định, Ban GĐ Công ty Cổ phần XDCT Hồng Lâm đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho toàn Công ty trong năm, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Hợp đồng ký mới: 80% so với năm 2014.

- Doanh thu đạt 250 tỷ;

- Thu nhập bình quân của người lao động: 7.500.000 đồng/người/tháng.

- Các tài sản dự kiến mua sắm trong năm 2015:

  • 1 Tàu vận tải 1 000 T                                                                          4,7 tỷ
  • 1 Tàu vận tải: 200T                                                                             1,2 tỷ
  • 2 bộ Cần cẩu, xà lan                                                                           4 tỷ
  • 1 Bộ trạm trộn bê tông tươi 45m3/h tại xưởng Khánh An:                      1,5 tỷ.
  • 3 máy đào 0,45m3 cho các công trình đang triển khai:                           1 tỷ.
  • 1 Ô tô 4 chỗ, 01 ô tô 7 chổ                                                                   2 tỷ

Cộng:                                                                                             Gần 14,5 tỷ đồng

3.2. Chiến lược kinh doanh

- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị Công ty, đồng thời tập trung phát triển thị trường đã đầu tư Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu

- Đầu tư máy móc trang thiết bị để nâng cao chất lượng tiến độ và lợi nhuận

3.3. Giải pháp thực hiện chính:

- Ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư đúng tiến độ; phát triển kinh doanh vật liệu xây dựng ở xưởng Khánh An.

- Áp dụng triệt để phương pháp giao khoán nội bộ. Mô hình 1: Khoán trọn gói; Mô hình 2: Khoán vật tư phụ, máy móc nhỏ, nhân công, khoán lương ban chỉ huy, cấp máy móc thiết bị lớn; Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa tăng hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

- Chú trọng công tác tuyển dụng nhân , đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.

3.4. Giải pháp chỉ đạo quý 1:

- Tập trung ưu tiên số 1 cho dự án nạo vét. Đạt 300.000m3 trong quý 1. Tại dự án này giao toán quyền điều hành cho PGĐ Ngô Vũ Bình Giang chỉ Huy trưởng. Giám đốc công ty và HĐQT dành sự giúp đỡ hỗ trợ cao nhất cho Ban điều hành dự án về tài chính và thiết bị. Mong a Giang và ban điều hành ráng sức hoàn thành dự án trong 11/2015.

- Triển khai gia công một số cửa van nghiệm thu trong tháng 1,2 để giải phóng hạn mức bảo lãnh. Nghiệm thu ngay 50%  cống K8, K12, Kiên Gian;  Đẩy nhanh Cống Cái Cám; Triển khai các công trình đã trúng thầu; Triển khai dự án đóng tàu vận chuyển.

4. Kết luận:

- Những kết quả đạt được trong năm 2014 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Hồng Lâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị công ty.

- Trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước chưa mấy khởi sắc, các giải pháp kinh doanh năm 2015 của Hồng Lâm tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Hồng Lâm xây dựng trong suốt thời gian qua.

- Trong thời gian tới, Hồng Lâm sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho lĩnh vực xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng ; với sự hậu thuẫn của HĐQT, ban GĐ cùng tập thể CBCNV toàn Công ty ra sức củng cố xây dựng và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh. Vì mục tiêu phấn đấu của Công ty cổ phần XDCT Hồng Lâm  là đơn vị thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, thẩm mỹ cho mọi công trình.

Năm 2015 là năm được chọn: Tiến độ, chất lượng công trình

                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    TRẦN TIẾN MẠNH