Bến cá Hố Gùi

Ngày đăng: 05/07/2016 - Lượt xem: 2361

Công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bến cá Hố Gùi đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép đầu tư theo quyết định 5559/QĐ-BNN-KH ngày 31/12/2015 và được Sở Nông nghiệp phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo quyết định 483/QĐ-SNN ngày 08/4/2016. Là công trình trọng điểm, cấp bách của dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Cà Mau, công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển, từng bước nâng cao, thúc đẩy phát triển nghề cá địa phương, nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án nói riêng và cho toàn tỉnh Cà Mau nói chung.

Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm vinh dự nhận được sự tin tưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý dự án CRSD Cà Mau để đảm nhiệm vai trò là nhà thầu thi công Công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bến cá Hố Gùi. Chúng tôi coi đây là trọng trách của Công ty để góp phần phát triển khu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Cà Mau, đồng thời cũng là cơ hội để chứng minh khả năng, tiềm lực của Công ty trong đầu tư, thi công xây dựng công trình.

Hình ảnh thi công tại công trình

BCH công trường Hố Gùi