Công nghệ đập xà lan

Đập xà lan

Ngày đăng: 19/12/2015

Đập xà lan có kết cấu hộp rỗng, nhẹ nên không hoặc ít phải xử lý nền, đập có thể di chuyển đến vị trí khác khi cần thiết, phù hợp với những vùng có chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp - Thuỷ sản.