Công nghệ mới

Ứng dụng công nghệ đập trụ đỡ

Ngày đăng: 22/11/2015

Đập trụ đỡ

Đập xà lan

Ngày đăng: 19/12/2015

Đập xà lan có kết cấu hộp rỗng, nhẹ nên không hoặc ít phải xử lý nền, đập có thể di chuyển đến vị trí khác khi cần thiết, phù hợp với những vùng có chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp - Thuỷ sản. 

Đê trụ rỗng tiêu sóng, gây bồi tạo bãi, bảo vệ rừng Cà mau

Ngày đăng: 10/02/2016

Đê trụ rỗng theo đề xuất của Viện Thủy Công là các cấu kiện có hình dạng là nửa hình trụ rỗng đúc sẵn, có các lỗ rỗng tiêu sóng. Khi sóng vào các lỗ rỗng, sóng lọt vào lỗ rỗng, chúng va đập vào nhau tiêu năng lượng thừa.