Đê trụ rỗng

Đê trụ rỗng tiêu sóng, gây bồi tạo bãi, bảo vệ rừng Cà mau

Ngày đăng: 10/02/2016

Đê trụ rỗng theo đề xuất của Viện Thủy Công là các cấu kiện có hình dạng là nửa hình trụ rỗng đúc sẵn, có các lỗ rỗng tiêu sóng. Khi sóng vào các lỗ rỗng, sóng lọt vào lỗ rỗng, chúng va đập vào nhau tiêu năng lượng thừa.