Hạ thủy Hồng Lâm S15

Ngày đăng: 22/02/2016 - Lượt xem: 1950

Chào mừng năm mới 2016. Ngày 20/12 ÂL năm ất Mùi, tàu Hồng Lâm 15 đã được hạ thủy. Tàu sẽ được đưa vào vận tải vật liệu trong thời gian từ 22-25/2.

Chào mừng năm mới 2016. Ngày 20/12 al năm ất Mùi, tàu Hồng Lâm 15 đã được hạ thủy. Tàu sẽ được đưa vào vận tải vật liệu trong thời gian từ 22-25/2.