HỢP LỰC THÀNH CÔNG

Ngày đăng: 13/12/2015 - Lượt xem: 2888

Trong bảy thói quyen của người thành đạt (Steven Covey), thói quen thứ 6 là Hợp lực.
Ở hình bên dưới có 5 quả táo trên cây, người nào cũng muốn hái 5 quả nhưng vì quá thấp nên không ai hái được quả nào, trong lúc bụng đói miệng khát mà xung quanh không có phương tiện nào khác để hái táo. Hai người bàn nhau hợp tác, người này đứng trên vai người kia và hái được 5 quả táo
Như vậy ta có phép tính: 0+0=5.

Cũng vậy ông Hợp và ông Lực  mỗi người có 1 tỷ thành lập công ty, nhưng khi mời thầu công trình, chủ đầu tư toàn yêu cầu công ty có vốn 2 tỷ. Như vậy mặc dù đã lập 2 công ty, nhưng cả hai công ty đều không có việc làm. 
Hai ông chủ Hợp, Lực bèn bàn nhau sát nhập hai công ty lại, họ có đủ vốn và nhận được công trình. Công ty ngày càng phát triển.
Một ngày kia một trong hai ông chủ bị ốm người còn lại điều hành công ty và vẫn chia lãi cho người kia theo số vốn góp. Tuy nhiên một mình gánh vác công ty, ông chủ này nghĩ ngỗ nhỡ một ngày nào đó, mình cũng ốm như ông bạn kia thì ai là người chèo lái công ty? Do đó ông quyết tâm đi tìm người kế nghiệp kề vai sát cánh. Ông tìm kiếm mãi và cuối cùng tìm được anh Thành người thấu hiểu triết lý và cách làm việc của ông. Ông dần trao cho ông Thành những vị trí quan trọng trong công ty, giao ông Thành điều hành, lúc đầu ông còn phải kiểm tra bảo ban để đảm bảo Thành làm tốt. Đôi lúc Thành cũng có vài lỗi lầm nhỏ nhưng ông bỏ qua và đông viên cổ vũ để Thành làm tiếp. Dưới sự điều hành của Thành, công ty ngày càng phát triển. Thành tiến cứ cho hai ông chủ ông Công là CEO quản trị. 

Trước những đóng góp của Thành, Công. Hợp, Lực bàn với nhau cứ hàng năm ngoài tiên lương ra thì thưởng cho Thành, Công một số cổ phần nhất định. Và từ đó Thành, Công trở thành cổ đông thực sự của công ty. 
HỢP, LỰC, THÀNH, CÔNG thường xuyên bàn bạc công việc với nhau, đỡ đần nhau và công ty ngày càng thịnh vượng. Tiếp tục cách làm đó Hợp Lực Thành Công  tiếp tục tìm kiếm các nhân tài thấu hiểu triết lý, cùng đồng tâm hiệp lực để phát triển công ty. 
Mời các bạn xem bộ phim hay về sự đồng tâm hiệp lực.
Chúc các bạn hợp tác, đồng tâm hiệp lực để giải quyết các vấn đề của công ty nhanh, hiệu quả

Mr Tran