Năng lực thiết bị

Ngày đăng: 22/11/2015 - Lượt xem: 3669

TOYOTA LANDCRUISE 2016

Hồng Lâm 15, 800T

Hồng Lâm 14, 800T

Tàu Hồng Lâm 12Sb, 1200T đang đỗ cạnh tàu Hồng Lâm 15

NĂNG LỰC CẦN CẨU, TÀU KÉO, XÀ LAN

Phối hợp thi công: Cần Cả, Xà Lan, Tàu kéo, Ô tô...trên tuyến sông Cà Mau BẠc Liêu

TÀU HÚT BÙN 400CV