NHANH VÀ CHẤT LƯỢNG LÀ CHIẾN THẮNG

Ngày đăng: 23/11/2015 - Lượt xem: 2423

Nhanh - chất lượng quyết định đến việc thực hiện thành công tầm nhìn và sứ mệnh công ty.

Nhanh ở đây là thi công nhanh

Nhanh có nghĩa thời gian thực hiện được rút ngắn.

Nhanh có nghĩa là năng suất lao động cao. Quốc gia nào có năng suất lao động cao quốc gia đó chiến thắng. Công ty nào có năng suất lao động cao công ty đó chiến thắng.

Nhanh thì tốc độ quay vòng vốn lớn,luân chuyển tiền tốt. Cũng một đồng vốn nếu công trình 6 tháng 1 năm quay được 2 vòng. nếu tiến độ 12 tháng mỗi năm quay được 1 vòng như vậy, tiến độ chậm ta phải huy động gấp đôi gấp 3 số vốn cần thiết.

Nhanh nhưng mà ẩu thì không bền vững thậm chí nếu sự cố công trình xẩy ra thì hậu quả khôn lường.

Do đó nhanh nhưng phải chất lượng.

Chất Lượng công trình cao chủ đầu tư khen ngợi. Nghiệm thu thanh toán dễ dàng.

Chất lượng tạo ra thương hiệu. Muốn có Chất lượng thì phải có qui trình thi công. Phải chuẩn hóa. Ví dụ bê tông đúc trong xưởng phải đạt mác cao, đẹp. Ván khuôn phải chuẩn. Sản xuất theo qui trình hàng loạt.

Để đảm bảo chất lượng giao Phòng Quản lý dự án phải cùng các chỉ huy trưởng chuẩn bị phương án thi công, kiểm soát biện pháp thi công chủ đạo trừ trụ sở chính. Liên tục hỗ trợ các công trường biện pháp và kỹ thuật thi công.

Do đó tôi mong các chỉ huy chỉ, các lãnh đạo quản lý các các công trình quán triệt phương châm nhanh và chất lượng.

Nhanh phải được đo bằng số lượng sản phẩm trong một đơn vị thời gian (Năng suất=Khối lượng/ngày, giờ...). Do đó các chỉ huy bắt buộc phải thường xuyên theo dõi đo đạc năng suất. Tổng kết lại để làm tiêu chí thi đua, tiêu chí tính toán lập kế hoạch.

Giao phòng Phòng Kế Hoạch thường xuyên cập nhật định mức năng suất nội bộ. Giao các công trường phải mở sổ theo dõi định mức năng suất báo cáo hàng tháng lên Kế hoạch, Phòng dự án.

Mr Trần