Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Ngày đăng: 19/11/2015 - Lượt xem: 3977

 TẦM NHÌN

             Trở thành Công ty Cổ phần có thứ hạng ở nước ta, có các sản phẩm mới sáng tạo, mang lại hiệu quả cho xã hội và Công ty.
 

       GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỨ MỆNH

    "Bảo vệ đất nước khỏi úng ngập, bảo vệ nhà dân khỏi sạt lở"