Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G17

Ngày đăng: 11/08/2019 - Lượt xem: 390

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Nhóm hợp tác Hồng Lâm bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hồng Lâm làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” - Bộ Khoa học và Công nghệ (Dự án FIRST) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 46,7% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 53,3% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hồng Lâm để thực hiện đề xuất “Nghiên cứu và phát triển công nghệ kè cừ xiên bê tông cốt sợi để chống xói lở bờ sông, bờ kênh kết hợp với chỉnh trang và bảo vệ các khu dân cư vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HONGLAM/04/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác.

2. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hồng Lâm mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho Gói thầu số FIRST/2b2/HONGLAM/G17: “Xây dựng các hoạt động truyền thông và in tài liệu quảng bá sản phẩm” với thời gian thực hiện là 30 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác Hồng Lâm và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới.

4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ và có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

5. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc trước 09 giờ 00 phút ngày 21/08/2019. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/08/2019.

6. Địa chỉ: Tiểu dự án First - Hồng Lâm, số 03, ngõ 95, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Người nhận: Nguyễn Mạnh Hùng      

Điện thoại: 02435 643 693  

Số fax: 02435 643 693

E-mail: dauthauhonglam@gmail.com  

Trang Web: congtyhonglam.com