Xí nghiệp bê tông cơ khí

Ngày đăng: 30/11/2015 - Lượt xem: 4220

Công ty Hồng Lâm chúng tôi có Xí nghiệp bê tông cơ khí rộng 25.000 m2 tại Cầu Khánh An. Xí nghiệp Sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn, Sản xuất cửa van và gia công cơ khí, Điều hành tàu vận tải, kinh doanh vật tư. Xí nghiệp là nơi nơi bảo dưỡng sữa chữa điều động và quản lý vận hành các thiết bị của Công ty.

Xí nghiệp Bê tông cơ khí Hồng Lâm

Tàu Hồng Lâm 12 và Hồng Lâm 14 dỡ hàng

Tàu hồng Lâm 15 chở Cát về công trình

Tại miền Tây vào mùa khô thường các nhà cung cấp thường không cung ứng đủ Vật Liệu đến các công trình. Nên với đội tàu gồm hàng chục chiếc và các xà lan trọng tải từ 100-300T chúng tôi chủ động được vật liệu cho các công trình lớn và các công trình ở vùng sâu vùng xa.

Sản xuất đập xà lan và các Cấu kiện Bê tông Đê trụ rỗng tiêu Sóng tại xí nghiệp

Thi công đập xà lan tại Xí nghiệp bê tông cơ khí

Đúc cọc, cừ và các cấu kiện bê tông tại xí nghiệp

Chế tạo cửa van tại Phân xưởng cơ khí

Chế tạo cửa van tại phân xưởng cơ khí

Quản lý điều vận

Điều hành thiết bị online